Unescon Maailman muisti -ohjelman visio on, että maailman arkisto- ja kirjastoperintö kuuluu kaikille, sitä suojellaan meitä kaikkia varten ja että se on jatkuvasti kaikkien saatavilla kulttuuristen tapojen ja käytäntöjen mukaisesti.
Maailman muisti -ohjelman tavoitteet

  • Helpottaa ihmiskunnan arkisto- ja kirjastoperinnön suojelua sopivinta tekniikkaa hyödyntäen.
  • Helpottaa arkisto- ja kirjastoperinnön maailmanlaajuista saavutettavuutta.
  • Lisätä maailmanlaajuisesti tietoisuutta arkisto- ja kirjastoperinnön olemassaolosta ja merkityksestä.
Maailman muisti -rekisteri
Maailman muisti -rekisteriin on koottu arkisto- ja kirjastoperintöä, jota kansainvälinen neuvoa-antava komitea International Advisory Committee on suositellut ja jonka Unescon pääjohtaja on hyväksynyt todettuaan sen vastaavan maailmanlaajuiselle merkitykselle ja merkittävälle yleismaailmalliselle arvolle asetettuja valintakriteereitä.
Maailman muisti -rekisterin suomalaiset kokoelmat
Suonikylän kolttasaamelaisten arkisto
A.E. Nordenskiöldin kokoelma
Radziwill-ruhtinassuvun kirjasto ja arkisto