FI / SV / EN

Föreställ dig världen utan minne

Det dokumentbaserade kulturarvet skapar värde i vårt liv, eftersom det är en del av vår identitet.

Unescos Världsminnesprogram skyddar det dokumentbaserade och skriftliga kulturarvet i Finland och världen samt främjar dess tillgänglighet.

Nationella världsminneskommittén i Finland organiserar programmet i Finland. Den upprätthåller det nationella världsminnesregistret, där det dokumentbaserade kulturarvet av nationell betydelse har sammanställts. Kommittén lägger fram förslag till objekt att lägga till i världsminnesregistret för Unesco.

Bläddra i det nationella registret >>