Suomen Kansallisen komitean jäsenet


Puheenjohtaja
Jussi Nuorteva, Kansallisarkisto

Sihteeri
Pertti Hakala, Kansallisarkisto

Jäsenet
Eva Costiander-Huldén, Åbo Akademis Bibliotek
Päivi Happonen, Kansallisarkisto
Lauri Harvilahti, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Jussi Jääskeläinen, Helsingin kaupunginarkisto
Lena Karhu, Svenska Centralarkivet
Timo Leskinen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kimmo Levä, Museoliitto
Rauha Maarno, Suomen kirjastoseura
Leena Marsio, Museovirasto
Marie Pelkonen, Kansallisarkisto
Jenni Ruotsalainen, Opiskelijoiden YK-liitto
Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
Åke Söderlund, Ålands landskapsarkiv