FI / SV / EN

Kung Carls Jagt första sidan

Godkändes år: 2017

Förvaras av: National biblioteket ja Svenska Litteratursällskapet i Finland

Ytterligare information: Zacharias Topelius Skrifter

Zacharias Topelius arkivmaterial

Zacharias Topelius (1818–1898) var författare, tidningsman, professor i historia och föreningsaktiv. Hans verksamhet som upplysande och underhållande redaktör för Finlands då mest lästa tidning Helsingfors Tidningar , hans föreläsningar, hans skolböcker – Boken om Vårt Land (Maamme kirja ) –, hans dikter, sagor och historiska romaner, framför allt Fältskärns berättelser (Välskärin kertomuksia), gör honom till en av de centrala arkitekterna för det Finland, som inte utan bakslag förvandlades från nära nog ett u-land till en modern demokrati mellan 1860 och 1960. Han var opinionsbildare och föregångare på många områden, och hans verksamhet har fortfarande relevans för vår förståelse av Finland, både i går och i dag.

Topelius översattes tidigt till finska. Han var också en av Sveriges populäraste författare och har betytt mycket för bilden av Finland i Skandinavien.

Svenska litteratursällskapet i Finland utger sedan 2010 den vetenskapliga digitala editionen Zacharias Topelius Skrifter (ZTS; topelius.fi). Utgåvan är fritt tillgänglig enligt principen för open access.