FI / SV /

Aktuell

Ansökningen till Unescos nationella världsminnesregister öppen från 31 mars till 15 juni 2022

Unescos Världsminnesprogram syftar till att skydda världens arkiv- och biblioteksarv, förbättra dess tillgänglighet och öka medvetenheten om detta arvs existens och betydelse. Nationalkommittén ansvarar för det övergripande genomförandet av programmet i Finland. Den tredje ansökan för kandidater som är lämpliga för det nationella världsminnesregistret är öppen.

Mer infomation:

Kriterier

Förslagsblanketten

Förfrågningar: maailmanmuisti[@]kansallisarkisto.fi