FI / SV / EN

Arkiv om Olympiska spelen i Helsingfors 1952

Sommar-OS i Helsingfors 1952 är tills vidare de enda olympiska spel som Finland stått värd för, och samtidigt ett av de kändaste evenemangen som ordnats i vårt land. Spelen kom att i betydande grad påverka finländarna, Helsingfors stads utveckling och utlänningarnas bild av finländarna. Tävlingarna lyfte fram Finland i det internationella medvetandet och skapade en bild av Finland ute i världen. 

För Finland blev sommar-OS 1952 också en symbolisk vändpunkt efter de tunga återuppbyggnadsåren och ransoneringen under efterkrigstiden. Sista raten av krigsskadeståndet betalades samma år, och de värsta briståren började vara över. OS upplevdes också som ett bevis för Finlands suveränitet i det internationella samarbetet. Även Helsingfors fick förutom de nya tävlingsställena många nya byggnader som ännu är i bruk. Mest kända är flygplatsen i Sjöskog, Olympiaterminalen i Södra hamnen samt Olympiabyn med sina 700 bostäder i Kottby. 

Arkivet om OS i Helsingfors 1952 är en internationellt sett ovanligt välbevarad faktahelhet om arrangemangen kring spelen 

Arkivet XV Olympia Helsinki 1952 är en unik beskrivning av sin tid och av vändningen i Helsingfors och hela Finlands utveckling. Sammanlagt upptar arkivet 153 hyllmeter dokument från åren 1947-52, nämligen alla de handlingar som anknöt till arrangemangen och spelen. I internationellt perspektiv är XV Olympia Helsinki 1952 en ovanligt väl bibehållen faktahelhet om arrangemangen kring ett OS. 

Mest fakta om arrangemangen, planeringen och byggandet av tävlingsställena och om marknadsföringen utomlands 

Själva idrotten tar inte mest plats i arkivet, utan största delen av handlingarna gäller förberedelserna för OS, såsom planeringen och byggandet av tävlingsställena, härbärgering och trafikarrangemang, biljettförsäljning, marknadsföring samt idrottarnas och åskådarnas trivsel. Mest uppgifter finns det om arrangemang, dåtida teknik, matkultur, konst och turism samt byggande. Dessutom ingår korrespondens med Internationella Olympiska Kommittén och de nationella olympiakommittéerna samt avtal med kommersiella aktörer slutna under spelens gång. 

Handlingarna i OS-arkivet är föremål för stort nationellt och internationellt intresse. Materialet har använts och tolkats i idrottshistoriska verk och för många andra ändamål, till exempel historisk forskning om byggnader, teknik, kultur och konst, samt för släktforskning. Mest anlitade av de dokument som uppstod under själva OS är idrottsresultaten samt olika tryckalster såsom programblad och inträdesbiljetter. 

Arkivet innehåller dessutom en myckenhet trivialkunskaper såsom utkast och förslag till olympiafacklans design eller till OS-affischer, namnen på dem som burit facklan på dess väg till Olympiastadion, underhållningen under OS, servering av mat och dryck för idrottare och åskådare samt material kring Coca-Cola Companys landstigning i Finland. 
Då föreningen XV Olympia Helsinki 1952 avslutade sin verksamhet överlämnade den alla sina dokument till Helsingfors stadsarkiv år 1956. Dokumenten kring OS 1952 (och OS 1940, som inte blev av) kan studeras i Helsingfors stadsarkivs forskarsal på Djurgårdsvägen 3 F (Ämbetshusets i Berghäll bottenvåning, på strandsidan).