/ SV /

Sibelius, V sinfonia

Godkändes år: 2021

Förvaras av: Nationalbiblioteket

Arkivet med Jean Sibelius kompositionsmanuskript

Jean Sibelius är den mest betydelsefulla och internationellt mest kända finländska tonsättaren, och hans produktion av kompositioner har blivit en del av vårt lands nationella identitet. Nationalbiblioteket har det största och viktigaste arkivet för Sibelius kompositionsmanuskript – med olika typer av skisser, renskrivna partitur och nothäften med kompositörens anteckningar. Bibliotekets samlingar innehåller också en hel del av hans korrespondens.

År 1982 skänkte Sibelius arvingar värdefullt material med kompositionsmanuskript till Helsingfors universitetsbibliotek, nuvarande Nationalbiblioteket. Villkoret för gåvan var att materialet skulle organiseras och katalogiseras. Förteckningen The Jean Sibelius Musical Manuscripts at Helsinki University Library: a Complete Catalogue (Wiesbaden: Breitkopf & Härtel) upprättades av Kari Kilpeläinen, och färdigställdes och publicerades 1991. I förteckningen finns arkivnummer för nästan 2 000 enheter av kompositionsmanuskript; det totala antalet sidor manuskript är ett femsiffrigt tal. Arkivet omfattar åtta hyllmeter.

Efter gåvan och publiceringen av förteckningen har forskningen av skisser och andra kompositionsmanuskript blivit ett centralt område för Sibeliusforskningen, och manuskriptmaterialet utgör också grunden för redaktionsarbetet med den kritiska samlingen Jean Sibelius Works – Jean Sibelius Werke, som utförs på Nationalbiblioteket. Manuskriptforskningen har på ett avgörande sätt utvidgat och format bilden av Sibelius skapande och produktion.

Nationalbibliotekets arkiv för Sibelius manuskript är rikt och unikt i såväl Finland som i hela världen. Det är en nationell kulturskatt som värnats om noggrant.