/ SV /

SKS_books_Photo_Gary_Wornell_2021

Godkändes år: 2021

Förvaras av: Finska Litteratursällskapet

Arkivsamling med Finska Litteratursällskapets publikationer (1834–)

Finska Litteratursällskapet (SKS, grundat 1831) är Finlands äldsta fortfarande verksamma bokförläggare, vars verk är kända för att ha utformat finska språket, finländarnas nationella identitet och kulturella förståelse från 1834 fram till denna dag. Arkivsamlingen med sällskapets publikationer ger en unik bild av språkets och litteraturens betydelse för nationsuppbyggnad, den litterära kulturens utveckling och trenderna för den vetenskapliga litteraturen och facklitteraturen inom humaniora från början av 1800-talet till idag, under nästan 200 år.

I början av 2020-talet är samlingen av SKS publikationer något över 100 hyllmeter i festsalen i huvudbyggnaden, som uppfördes och färdigställdes för sällskapet 1890, och i sällskapets bokmagasin. I samlingen ingår upplagor av Finlands nationalepos Kalevala samt bland annat alla 34 häften med Suomen Kansan Vanhat Runot, samlingspublikationer om studenttexter (1948–2017) – som blivit en indikator på skolfärdigheterna i finska språket – och Nationalbiografin som sammanställts av tusentals finländares miniatyrbiografer. Samlingen skildrar också på ett konkret sätt den finskspråkiga litteraturens utveckling, eftersom den omfattar de första utgåvorna av nationalförfattaren Aleksis Kivis Sju bröder från 1869–1870, ett stort antal forskningspublikationer om Kivis produktion och till sist textkritiska editioner från 2010-talet av Aleksis Kivis verk.

Finska Litteratursällskapets publikationsverksamhet fortsätter och arkivsamlingen utökas allteftersom sällskapet förlägger nya verk. Samlingen är unik just för att den har utökats långsiktigt utifrån de europeiska vetenskapliga sällskapens traditioner, levande i samhället och i tiden.

Både utgivningen av böcker och bibliotekens samlingar kommer i allt högre grad att digitaliseras och läggas ut på nätet. SKS har också omställt sin publikationsverksamhet för att stödja öppen vetenskap. Från och med början av 2021 publicerar sällskapet alla sina nya vetenskapliga böcker öppet på nätet. Trots detta ser sällskapet det kulturella och samhälleliga värdet av tryckta böcker och samlingar som består av tryckta böcker. Därför kommer sällskapet även framöver att utöka arkivsamlingen med tryckta versioner av sina elektroniska publikationer.

Genom att ansöka om införande av arkivsamlingen med sina publikationer i världsminnesregistret vill SKS visa sin uppskattning och sitt stöd för bevarandet av mångfalden av världens arkiv- och biblioteksarv – med andra ord även bevarandet av icke-digitala former.