FI / SV / EN

C. L. Engels brev- och ritningssamling

Arkitekt Carl Ludvig Engels brevsamling, som Helsingfors stad införskaffade från Tyskland 1938, är en unik översikt över den finländska arkitekturens historia. Samlingen omfattar åren 1813–1840 och består av brev som Engel skickat till Carl Herrlich, som var en vän från studietiden, och systersonen Eduard Jacob i Tyskland. Samlingen ger möjlighet att ta del av Engels skapandeprocess och utmaningar i vardagen. Som arkitekt tillämpade Engel periodens hårda klassiska ideal på ett mästerligt sätt, men var även mycket intresserad av den tekniska utvecklingen av byggandet. Engels brev är en oersättlig källa till forskning i vår byggnadshistoria.

Genom samlingen kan man även ta del av tidens anda, kultur och samhälleliga fenomen i vidare bemärkelse. Breven är nästan den enda källan till Engels privatliv och karaktär. De observationer som Engel i egenskap av utlänning gjorde av Finland, och framför allt av det kosmopolitiska och mångspråkiga Helsingfors, bjuder på en värdefull glimt av vårt kulturarvs rötter.

Carl Ludvig Engel (1778–1840) utsågs till arkitekt i Helsingfors nybyggnadskommitté 1816. Från 1824 verkade han som den högsta ansvariga tjänstemannen för de offentliga byggnaderna i storfurstendömet Finland. Engel hade kanske större inverkan på utvecklingen av den finländska arkitekturen och uppkomsten av vårt byggnadsbestånd än någon annan enskild finländsk arkitekt. Spår av hans arbete syns på ett unikt sätt i detaljplanerna och byggnadskonsten i hela Finland. Klassicismen blev ett väsentligt karaktärsdrag hos den finländska byggnadskonsten. Byggnader som Engel planerat restes i Finland från Åland till S:t Michel och från Helsingfors till Torneå.

Engel planerade de offentliga byggnaderna i Helsingfors monumentalcentrum, bl.a. Domkyrkan, Senatshuset och universitetets huvudbyggnad med biblioteket, runt Senatstorget. Planeringen av dessa centrala byggnader var utan tvivel Engels största prestation. Att börja från noll och skapa en ny stad var ett projekt som gjorde det möjligt att utnyttja Engels kreativitet och exceptionella konstnärliga förmågor. Utöver de byggnader som Engel egenhändigt ritade ansvarade han även för tillsynen av byggnadsverksamheten och detaljplaneringen i hela landet samt utbildningen av arkitekter. På så sätt kunde han utsträcka sitt djupgående inflytande till att omfatta byggnadskonsten i hela landet och lämna efter sig ett permanent arv till kommande arkitektgenerationer.