/ SV /

Människor i Övermark kby ca 1910 (ID 423)

Godkändes år: 2021

Förvaras av: Svenska litteratursällskapet i Finland

De äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna från 1874-1939 i Svenska litteratursällskapets i Finland (SLS) arkiv

De äldsta folkloristiska, etnografiska och lingvistiska samlingarna vid SLS arkiv representerar den tidigaste folkminnesinsamlingen som bedrevs av SLS från dess grundande 1885 i enlighet med föreningens syfte. De äldsta samlingarna innefattar även Svenska landsmålsföreningens samlingar från år 1874 till 1899 som skapades för att bidra till kännedom om de svenska allmogemålen i Finland och som donerades till SLS.

Detta äldsta material från åren 1874-1939 utgör totalt 544 samlingar med signumet SLS 1-SLS 544 i Traditions- och språksamlingen i SLS arkiv. År 1937 utgör en brytningstid då nya insamlingsmetoder togs i bruk, men det syns i materialbeståndet först 1939.

Materialet belyser kronologiskt och komplett den svenska kustbefolkningens folkkultur under 1800-talet och 1900-talets första decennier. Materialet är i sin helhet autentiskt och bevarar ett kulturarv som annars hade gått förlorat. Insamlingen vid SLS har från start skett kontinuerligt och systematiskt. Helheten ger en unik inblick i folkkulturen i det svenska språkområdet i Finland. Materialet utgör den största helheten av i Finland upptecknad äldre svenskspråkig tradition och är därmed en unik och central källa för vetenskaplig forskning.

I de äldsta samlingarna beskrivs den muntliga och den materiella folkkulturen som vid 1800-talets slut var på tillbakagång. Samlingarna visar att den svenskspråkiga allmogen längs kusten ägde en motsvarande folkkultur och folkdiktning som den finska som samlats in av Finska litteratursällskapet. I helheten ingår också dokumentation av traditioner och språk i det estlandssvenska språkområdet, totalt 57 samlingar.

Insamling gjordes dels av stipendiater och dels av personer med vetenskaplig kompetens. Samtida eller framtida centralgestalter inom traditions- och språkvetenskapen verkade som insamlare bl.a. Otto Andersson, Yngvar Heikel, Axel Olof Freudenthal, Greta Dahlström och Alfhild Adolfsson.

SLS har publicerat största delen av det folkloristiska materialet i det tryckta verket Finlands svenska folkdiktning (1917-1975) som även finns som digital utgåva. Delar av materialet har publicerats i den nationella söktjänsten Finna.