FI / SV / EN

Det nationella registret

I det nationella världsminnesregistret har man sammanställt det dokumentbaserade och skriftliga kulturarv som är av nationell betydelse och som kan innehas av olika organisationer, samfund eller i vissa fall privatpersoner.

Det dokumentbaserade och skriftliga kulturarvet omfattar enskilda dokument eller dokumenthelheter där bevarandet av handlingarna är av betydande och permanent värde för samfundet, kulturen, nationen, staten eller hela mänskligheten. Registerobjekten kan bestå av till exempel arkivmaterial eller samlingar av dokument, publikationer, bilder eller ljudupptagningar.

Objekt i det nationella registret

Objekt som valdes ut 2017

Objekt som valdes ut 2021