/ SV /

Westermarck

Godkändes år: 2021

Förvaras av: Åbo Akademis bibliotek

Edvard Westermarcks arkiv

Sociologen, antropologen och filosofen Edvard Westermarck (1862—1939), känd för sina studier i äktenskap, moral och religion, efterlämnade en stor samling brev, manuskript, excerpter och anteckningsböcker. Westermarck ägde även en stor fotografisamling. Handlingarna finns bevarade i Åbo Akademis biblioteks (ÅAB) arkivsamlingar. Samlingens plats i Finlands nationella världsminnesregister kan motiveras av nedanstående orsaker.

Westermarck var en av de första finska forskarna som gjorde internationell karriär. Han hade stort inflytande på en hel generation av brittiska och internationella studerande genom sin professur i sociologi vid London School of Economics. Många av hans elever blev internationellt kända socialantropologer, bland andra Bronislaw Malinowski. Av hans finländska elever vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi kan nämnas Rafael Karsten, Hilma Granqvist och Gunnar Landtman. Hans brevsamling innefattar korrespondens med tidens främsta antropologer. I brevsamlingen ingår även ett stort antal brev från släkt och vänner i Finland.

Samlingarna har inte bara ett stort idéhistoriskt värde, utan Westermarcks brev och manuskript används fortfarande ofta som källor för aktuell samhälls- och kulturvetenskaplig forskning, inte minst gällande moral, äktenskap och sexualitet.

Westermarck bodde tidvis i Marocko och utförde fältarbete och expeditioner under många år i landet. Fotografering var ett av de dokumentationssätt som han använde sig av i sina fältstudier, och detta unika bildmaterial ingår i den bildsamling som finns vid ÅAB:s arkivsamlingar.

Arkivhandlingarna är också en källa för forskning när det gäller finländsk universitetshistoria och grundandet av Åbo Akademi 1918, eftersom Westermarck var den nygrundade Åbo Akademis första rektor 1918— 1921 och professor i filosofi 1918—1932.