FI / SV / EN

Helsingin työväenyhdistys

Hyväksymisvuosi: 2022

Säilyttäjä: Työväen Arkisto

Helsingin työväenyhdistyksen arkisto

Helsingin Työväenyhdistyksen arkisto kuvaa ainutlaatuisella tavalla niin suomalaisen työväenliikkeen, työväenkulttuurin kuin yhteiskunnankin kehitystä 1880-luvulta aina 2000-luvulle saakka. Arkisto tarjoaa näkymän voimakkaisiin kansainvälisiin aatevirtauksiin kytkeytyneen ja koko Suomea pysyvästi muuttaneen joukkoliikkeen syntyyn ja kasvuun sen keskiöstä.

Aineistot ovat syntyneet työväestön omaehtoisen toiminnan tuloksena rikastaen ja moniäänistäen siten viranomaistoimijoiden ja usein yhteiskunnallista yläluokkaa edustaneiden merkkihenkilöiden arkistojen välittämää kuvaa kuvaa suomalaisen hyvinvointivaltion rakentumisesta.

Vuonna 1884 perustettu Helsingin Työväenyhdistys on Suomen vanhin työväenyhdistys. Sen toiminta on ollut monipuolisuudessaan, uraauurtavuudessaan ja vaikuttavuudessaan vertaa vailla. Paikallisen merkityksen lisäksi sillä oli jo varhain laajempaa konkreettista ja symbolista vaikuttavuutta. Pienen ryhmän toiminnasta liikkeelle lähtenyt ja kansainvälisistä aatteellisista virtauksista uudistamishenkeä ammentanut yhdistys laajeni nopeasti valtakunnallisesti vaikuttavaksi joukkovoimaksi. Vuonna 1908 Siltasaareen valmistunut graniittinen työväentalo kuvasti työväestön kasvavaa vaikutusvaltaa ja vakaita pyrkimyksiä.

Helsingin Työväenyhdistys kytkeytyy erottamattomasti paitsi työväenliikkeen syntyyn ja kehitykseen myös tavallisen työläisen arkeen. Työväenyhdistyksen yhteyteen perustettiin useita alayhdistyksiä ja ammattiosastoja, jotka kattoivat työväestön elämän kaikki osa-alueet työnteosta vapaa-ajanviettoon. Työläiset ovat voineet asemansa yhteiskunnallisen edistämisen ja omien ammattiryhmien etujen ajamisen lisäksi kehittää ja virkistää itseänsä omaehtoisen sivistys- ja kulttuuritoiminnan parissa. Työväentalolla vietettiin vapaa-aikaa mm. iltamien, teatterin ja urheilun parissa.

Helsingin Työväenyhdistyksen arkisto on muotoutunut vuosikymmenten saatossa Työväen Arkistoon tulleiden luovutusten myötä. Se on ainutkertainen kokonaisuus kattavasti alkuvuosilta saakka säilyneine asiakirjoineen, valokuvineen, julisteineen, piirustuksineen ja av-aineistoineen. Niistä välittyy koko työväenliikkeen ja -kulttuurin historia kaikessa toiminnan rikkaudessaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessaan.