FI / SV / EN

Sibelius, V sinfonia

Hyväksymisvuosi: 2021

Säilyttäjä: Kansalliskirjasto

Jean Sibeliuksen sävellyskäsikirjoitusarkisto

Jean Sibelius on merkittävin ja kansainvälisesti tunnetuin suomalainen säveltäjä, ja hänen sävellystuotantonsa on muodostunut kiinteäksi osaksi maamme kansallista identiteettiä. Kansalliskirjastossa on laajin ja tärkein Sibeliuksen sävellyskäsikirjoitusten – erityyppisten luonnosten, puhtaaksikirjoitettujen partituurien ja säveltäjän merkintöjä sisältävien nuottipainosten – arkisto. Kirjaston kokoelmiin sisältyy myös runsaasti hänen kirjeenvaihtoaan. 

Sibeliuksen perikunta lahjoitti vuonna 1982 arvokkaan sävellyskäsikirjoitusaineiston Helsingin yliopiston kirjastolle, nykyiselle Kansalliskirjastolle. Lahjoituksen ehtona oli aineiston järjestäminen ja luettelointi. Kari Kilpeläisen laatima luettelo The Jean Sibelius Musical Manuscripts at Helsinki University Library: a Complete Catalogue (Wiesbaden: Breitkopf & Härtel) valmistui ja julkaistiin vuonna 1991. Luettelossa on annettu arkistotunnus lähes 2000:lle sävellyskäsikirjoitusyksikölle; kaikkiaan käsikirjoitussivujen määrä on ilmoitettavissa viisinumeroisin luvuin. Arkiston laajuus on kahdeksan hyllymetriä. 

Lahjoituksesta ja luettelon ilmestymisestä lähtien luonnosten ja muiden sävellyskäsikirjoitusten tutkimus on muodostunut keskeiseksi Sibelius-tutkimuksen alaksi, ja käsikirjoitusaineisto muodostaa myös perustan Kansalliskirjastossa tehtävälle Sibeliuksen teosten kriittisen kokonaislaitoksen Jean Sibelius Works – Jean Sibelius Werke toimitustyölle. Käsikirjoitustutkimus on laajentanut ja muokannut ratkaisevasti kuvaa Sibeliuksen luomistyöstä ja tuotannosta.

Kansalliskirjaston Sibelius-käsikirjoitusarkisto on rikas ja ainutlaatuinen niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Se on huolellisesti vaalittu kansallinen kulttuuriaarre.