FI / SV / EN

K. Suomen Talousseuran arkisto (1797-1917)

Arkisto on ensiluokkainen ikkuna Suomen 1800-luvun sosiaalisiin, poliittisiin ja taloudellisiin oloihin ja maatalousyhteiskunnan muutoksiin. 

K. Suomen Talousseuran toiminta 

K. Suomen Talousseura (K. Finska Hushållningssällskapet, alunp. suomeksi Kuninkaallinen/Keisarillinen Suomalainen Huoneenhallituksen Seura) perustettiin vuonna 1797 parantamaan Suomen taloutta ja väestön elinoloja. Tietoja olosuhteista eri puolilla maata kerättiin kattavan kirjeenvaihtajaverkoston avulla. Seura halusi uudistaa mm. maankäyttöä, metsänhoitoa ja koululaitosta. Maataloutta ja sen sivuelinkeinoja pyrittiin kehittämään käytännön valistustoiminnalla, esimerkiksi kansantajuisilla pienpainatteilla. Ensimmäinen julkaistiin 1798 ja sen aiheena oli hätäleivän valmistus sammalesta. Seura osallistui myös valtakunnan politiikkaan ollen keskeisessä roolissa vuonna 1809, kun valtionhallintoa perustettiin ja kutsuttaessa koolle vuoden 1863 valtiopäiviä.

Merkittävä arkistokokoelma

Talouden kohentamiseen suuntautuneita seuroja perustettiin 1700-luvulla ympäri Eurooppaa. K. Suomen Talousseuran arkiston tekee erityislaatuiseksi sen kattavuus. Arkisto sisältää pöytäkirjojen ja kirjeenvaihdon lisäksi mm. rokotusluetteloita, tietoja perunanviljelyksen edistämisestä, koulutuksen kehittämisestä, sekä seuran jakamista palkinnoista ansioituneille kansalaisille. Lähes kaikki arkistomateriaali on ruotsinkielistä.