FI / SV / EN

Maailman muisti -ohjelma

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unesco ylläpitää Maailman muisti -ohjelmaa (englanniksi). Ohjelman visio on, että maailman arkisto- ja kirjastoperintö kuuluu kaikille, sitä suojellaan meitä kaikkia varten ja että se on jatkuvasti kaikkien saatavilla kulttuuristen tapojen ja käytäntöjen mukaisesti.

Unescon Maailman muisti -ohjelman tavoitteet

  • Helpottaa ihmiskunnan arkisto- ja kirjastoperinnön suojelua sopivinta tekniikkaa hyödyntäen.
  • Helpottaa arkisto- ja kirjastoperinnön maailmanlaajuista saavutettavuutta.
  • Lisätä maailmanlaajuisesti tietoisuutta arkisto- ja kirjastoperinnön olemassaolosta ja merkityksestä.

Unescon Maailman muisti -rekisteri

Unesco ylläpitää kansainvälistä Maailman muisti -rekisteriä. Rekisteriin on koottu arkisto- ja kirjastoperintöä, jota Unescon kansainvälinen neuvoa-antava komitea (International Advisory Committee) on suositellut ja jonka Unescon pääjohtaja on hyväksynyt todettuaan sen vastaavan maailmanlaajuiselle merkitykselle ja merkittävälle yleismaailmalliselle arvolle asetettuja valintakriteereitä.

Suomalaiset kohteet Unescon Maailman muisti -rekisterissä

Suomesta kansainväliseen Maailman muisti -rekisteriin on valittu kolme kohdetta. Tutustu kohteisiin Unescon sivuilla.

Ensimmäisenä rekisteriin valittiin vuonna 1997 A. E. Nordenskiöldin kokoelma, jota säilyttää Kansalliskirjasto. Vuonna 2009 rekisteriin liitettiin Radziwill-ruhtinassuvun kirjasto- ja arkistokokonaisuus, jonka osia säilytetään Kansalliskirjastossa ja yhdeksässä muussa eurooppalaisessa kirjastossa. Viimeisin suomalaiskohde on lisätty rekisteriin vuonna 2015, kun Saamelaisarkiston säilyttämä Kolttakylän arkisto hyväksyttiin.

Kohteen esittäminen Unescon Maailman muisti -rekisteriin

Unescon ylläpitämään kansainväliseen Maailman muisti -rekisteriin voidaan esittää kohteita, jotka ovat alueellisesti, kansainvälisesti tai maailmanlaajuisesti merkittäviä. Esityksiä rekisterikohteista voivat antaa yksittäiset henkilöt tai organisaatiot kuten valtioiden hallitukset ja kansalaisjärjestöt. Unesco asettaa etusijalle hakemukset, jotka on tehty alueellisten tai kansallisten Maailman muisti -komiteoiden tai kansallisten Unesco -toimikuntien kautta.

Suomen kansallinen Maailman muisti -komitea suosittelee kansainväliseen rekisteriin pyrkiviä kohteita esitettäväksi ensin kansalliseen rekisteriin. Suomen kansallinen komitea valmistelee esityksen kansainväliseen Maailman muisti-rekisteriin. Valmisteluprosessin aikana Suomen Unesco-toimikunta puoltaa esitystä. Lopullisen esityksen Unescolle tekee Suomen kansallinen komitea.

Esitys hyväksytään kansainväliseen Maailman muisti -rekisteriin, jos Unescon kansainvälisen neuvoa-antava komitea suosittelee sitä ja Unescon pääjohtaja on esityksen hyväksynyt todettuaan sen vastaavan maailmanlaajuiselle merkitykselle ja merkittävälle yleismaailmalliselle arvolle asetettuja valintakriteereitä.