FI / SV / EN

Helsingin työväenyhdistys

Godkändes år: 2022

Förvaras av: Arbetararkivet

Helsingfors Arbetarförenings arkiv

Helsingfors Arbetarförenings arkiv beskriver på ett unikt sätt den finländska arbetarrörelsens, arbetarkulturens och samhällets utveckling från 1880-talet fram till 2000-talet. Arkivet ger en bild av uppkomsten och tillväxten av en massrörelse som är kopplad till starka internationella ideella strömningar och som på ett varaktigt sätt har förändrat hela Finland.

Materialen har uppkommit som ett resultat av verksamhet som arbetarbefolkningen utfört på eget initiativ och som berikat och givit flera röster åt den bild av uppbyggandet av den finländska välfärdsstaten som ofta förmedlas från arkiv som tillhör myndighetsaktörer och personeri hög ställning som representerade överklassen.

Helsingfors Arbetarförening, som grundades 1884, är Finlands äldsta arbetarförening. Dess verksamhet har varit utan like i fråga om sin mångfald, banbrytande karaktär och sin ändamålsenlighet. Förutom den lokala betydelsen hade den redan tidigt mer omfattande konkreta och symboliska effekter. Föreningen inledde sin verksamhet utifrån en liten grupp och hämtade reformandan från internationella ideella strömningar och utvidgades snabbt till en massrörelse med riksomfattande inflytande. Folkets hus i granit som byggdes på Broholmen 1908 återspeglade arbetarbefolkningens växande inflytande och seriösa strävanden.

Helsingfors Arbetarförening är oskiljaktigt kopplad inte bara till arbetarrörelsens uppkomst och utveckling utan även till den vanliga arbetarens vardag. I anslutning till arbetarföreningen bildades flera underföreningar och fackavdelningar som omfattade alla delar av arbetarbefolkningens liv från arbete till fritid. Arbetarna har förutom att främja samhället och driva de egna yrkesgruppernas intressen även kunnat utveckla sig och få rekreation inom den frivilliga bildnings- och kulturverksamheten. På Folkets hus tillbringade man fritiden med bland annat soaréer, teater och sport.

Helsingfors Arbetarförenings arkiv har uppkommit under årtionden genom donationer till Arbetararkivet. Det är en unik helhet med dokument, fotografier, affischer, ritningar och audiovisuellt material som finns bevarade sedan de tidiga åren. Materialet förmedlar hela arbetarrörelsens och arbetarkulturens historia med all dess rikedom och samhälleliga inflytande.