FI / SV / EN

Voudintilit

Hyväksymisvuosi: 2022

Säilyttäjä: Kansallisarkisto

Voudintilit-kokoelma

Voudintilit on laajuudeltaan ja eheydeltään ainutlaatuinen kokoelma Suomea koskevia veroluetteloita, maakirjoja, kuitteja, kopiokirjeitä, autiotilaluetteloita ja sakkoluetteloita vuosilta 1537–1634. Aineisto syntyi kuningas Kustaa Vaasan (n. 1496–1560, vallassa 1523–1560) johdolla toteutetun verotusuudistuksen myötä, kun valtakunnan verotusta hoitamaan asetettiin suoraan kruunun alaisuudessa toimineet voudit. Valtakunta jaettiin voutikuntiin, ja kunkin voutikunnan voudin tuli vuosittain toimittaa veronkannon yhteydessä tuotetut asiakirjat Tukholman kuninkaanlinnan laskukamariin tarkastettaviksi. Tarkastuksen jälkeen asiakirjat talletettiin linnan arkistoon.  

Kokoelma sisältää liki puolen miljoonan folion verran verojen keruuseen liittyviä luetteloita ja muita asiakirjoja, jotka ovat sisällöltään erittäin monipuolisia. Kokoelmaan kuuluvat voutikuntien vuotuiset tilit, kuitteja, kirjejäljennöksiä, maakirjoja, sakkoluetteloita, kymmenysveroluetteloita, autiotilaluetteloita, karja- ja kylvöveroluetteloita sekä erilaisten erikoisverojen luetteloita. Asiakirjakulttuurin nuoruuden takia asiakirjojen kirjaamistavat vaihtelevat ja niitä tuottaneiden voutien persoonallisuus pääsee aineistojen sivuilla esiin.  

Voudintilit muodostavat poikkeuksellisen laajan ja kattavan lähdeaineiston, jota ilman tietomme Suomen 1500-luvusta olisivat huomattavasti rajallisemmat. Kokoelman avulla on mahdollista tarkastella aikakauden yhteiskunnallisia ilmiöitä, asutusta, taloutta, kaupankäyntiä ja sosiaalisia oloja, sekä voutikunnissa että yksittäisissä pitäjissä ja kuninkaankartanoissa. Lisäksi asiakirjat kertovat hallinto- ja kirjanpitojärjestelmästä laajemmin koko Ruotsin valtakunnan alueella, tehden kokoelmasta merkittävän myös pohjoismaisen historiantutkimuksen kannalta.   

Laajasti tarkastellen voudintilit heijastelevat murrosvaihetta, jolloin kruunu otti Ruotsin valtakunnan alueen tiukemmin hallintaansa vähittäin murtaen keskiaikaisen, erittäin hajanaisen, hallintojärjestelmän. Tärkeinä välineinä tässä prosessissa toimivat vero- ja oikeusjärjestelmien uudistukset. Samalla Ruotsi siirtyi katolilaisuudesta kruunun johtamaan luterilaiseen uskoon, johtaen myös uskonnollisen kulttuurin muutokseen. Kokonaisuudessaan nämä murrokset linkittyvät osaksi modernin valtionmuodostuksen prosessia, jonka katsotaan Ruotsissa alkaneen juuri Kustaa Vaasan valtakaudella.  

Suomea koskevat voudintilit ovat erityisen hyvin säilyneitä ja ne siirrettiin omaksi kokoelmakseen Ruotsista Kansallisarkiston haltuun 1800-luvulla. Tulipalot ovat historian saatossa verottaneet nykyisen Ruotsin alueen voudintilejä, mutta Suomen alueen voudintilit ovat säilyneet likimain kokonaisuudessaan. Kansallisarkiston voudintilien kokoelma on siis eheydessään, laajuudessaan ja monipuolisuudessaan ainutlaatuinen ja korvaamaton 1500-luvun elämästä kertovien asiakirjojen kokoelma.